เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุขภาพ เมนูที่ควรหลีกเลี่ยง 

โทษของเหล้า  ที่สะสมอยู่ภายในร่างกาย ส่งผลเสียต่ออวัยวะของเราอย่างมาก

เหล้านั้นหลายคนคิดว่ามันไม่มีประโยชน์หรือมีคุณสมบัติในการรักษาโรคภัยบางชนิด แต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจมีคุณอยู่น้อยนิดแต่ โทษของเหล้า ที่สร้างผลเสียแก่ร่างกายอย่างมากมายมหาศาล อยู่ในรูปแบบของการสะสมภายในร่างกายในระยะเวลานาน จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ แน่นอนว่าสุราหรือเหล้าถูกจะไนผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการควบคุมในการผลิตและจำหน่ายอย่างเคร่งครัดจากกฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งโทษของการดื่มเหล้านั้นจะส่งผลต่ออวัยวะทั้งภายในและภายนอกในร่างกาย ทั้งด้านจิตใจ ความคิด และสุขภาพของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือเหล้า

โทษของเหล้า 

จนส่งผลทำให้เกิดอาการติดเหล้าจนไม่สามารถที่จะเลิกได้ด้วยตนเอง โดยในด้านของความคิด จะทำให้อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับความคิดและสมองอย่างเช่นระบบประสาทระบบความจำ เส้นเลือด มีการทำงานที่ช้า มีปัญหาทางด้านความคิดความจำ สมองไม่ได้รับการพัฒนาหรือเจริญเติบโตตามวัย ถ้าหากผู้ที่ดื่มสุราเริ่มดื่มตั้งแต่อายุยังน้อยอาจทำให้การพัฒนาการของสมองทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือหยุดทำงานได้ รวมไปถึงสุขภาพของอวัยวะทั้งภายในและภายนอกอย่างเช่น ตับ ซึ่งเป็นตัวกรองของเสียจะทำงานหนักขึ้นจนอาจทำให้เกิดอาการหรือโรคตับแข็งตามมา และยังส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆที่ทำงานร่วมกัน

ซึ่ง โทษของเหล้า มีดังต่อไปนี้

โทษของเหล้า

โทษทางด้านระบบประสาท ระบบประสาทส่วนต่างๆจะเริ่มมีการอักเสบ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทรงตัวหรือส่วนใดก็ตามจะเริ่มมีความผิดปกติอย่างเช่น มีอาการเหน็บชาตามปลายนิ้วเท้าปลายนิ้วมือ เสียการทรงตัวไม่ว่าจะเป็นในท่ายืนหรือท่านั่ง การควบคุมการทำงานจะทำได้ช้าลง แต่ในช่วงที่เริ่มดื่มสุราหรือเหล้าใหม่ๆนั้น แอลกอฮอล์จะทำหน้าที่ช่วยในการเพิ่มความสดชื่นหรือกระตุ้นให้สมองรู้สึกว่าร่างกายนั้นสดชื่นขึ้นมาได้ แต่หากดื่มสุรามากๆจะทำให้เกิดผลเสียควบคุมอารมณ์และสติของตนเองไม่ได้จนอาจทำสิ่งต่างๆโดยที่ตนเองไม่รู้ตัวหรือจำภาพในขณะดื่มนั้นไม่ได้

โทษของระบบทางเดินอาหารอวัยวะภายใน ตับทำหน้าที่ในการบำบัดของเสียที่เลือดนำติดมาด้วยเพื่อกรองเลือดให้มีความปลอดภัยและบริสุทธิ์ที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหรือส่วนที่สำคัญของร่างกายที่สุดนั่นคือหัวใจ โดยโรคที่เป็นบ่อยๆเกิดจากการดื่มสุรา หรือเหล้าในปริมาณมากนั้นคือโรคตับแข็งซึ่ง อาจแปรเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งตับได้หากมีการดื่มเหล้าสะสมเป็นเวลานาน เหล้าจะทำให้เยื่อบุของกระเพาะซึ่งทำหน้าที่ในการย่อยอาหาร ทำให้กระเพาะเกิดแผลและเยื่อบุถูกทำลาย จนนำไปสู่การเกิดโรคกระเพาะอักเสบ ทำให้มีอาการปวดท้องเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นรุนแรง อาจทำให้กระเพาะหรือลำไส้เกิดการทะลุมีเลือดในช่องกระเพาะได้

โทษของสุรา

โทษของระบบหลอดเลือดและหัวใจ การดื่มเหล้าในปริมาณที่มากเกินไป แล้วมีการดื่มเป็นกิจวัตรประจำวัน จะทำให้การทำงานของหัวใจผิดปกติทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การดื่มเหล้ามากๆจะทำให้ขาดวิตามินบางตัวทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น หัวใจทำงานหนักขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวกับหัวใจ อย่างเช่น หัวใจพองโต หรือโรคหัวใจ อาจมีอาการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ปกติเหมือนกับคนอื่น ในขณะเดียวกันระบบหลอดเลือดจะถูกขยายขึ้นจาก แอลกอฮอล์หรือเหล้า โดยจะทำให้ไขมันที่ไหลเวียนอยู่ในเลือดนั้นมีการอุดตันหรือทำให้เส้นเลือดแข็งตัวได้โดยง่าย เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดต่างๆได้

นอกจากโทษที่ได้กลับมาในข้างต้นแล้ว การดื่มสุรายังมีโทษมากมายทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา ซึ่งนอกจากจะเป็นด้านสุขภาพแล้วยังสร้างผลเสียในด้านของสังคมที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละสังคมนั้นนั้น เมื่อดื่มเหล้าจะทำให้สติที่มีอยู่นั้นค่อยๆลดลงไปตามปริมาณหรือความมึนเมาของแต่ละบุคคล ไม่มีใครที่จะมีสติครบถ้วนที่จะไตร่ตรองในสิ่งที่ทำ ในระหว่างที่มึนเมาคุณอาจจะคิดว่าคุณจะทำสิ่งใดก็ได้ โดยไม่ใส่ใจว่าจะส่งผลเสียต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่รู้จักหรือคนที่เราไม่รู้จักเลยแม้แต่น้อย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง

ซึ่งคำนิยามของเหล่านั้นก็คือ น้ำเปลี่ยนนิสัย แน่นอนว่าเมื่อคนหนึ่งคนได้ดื่มเหล้าเข้าไปแล้วจากคนที่เคยมีนิสัยดี มีบุคลิกดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านวาจากายและใจ แต่เมื่อดื่มเหล้าเข้าไปก็อาจทำให้เปลี่ยนไปเป็นอีกคนละคนกลายเป็นคนที่โมโหร้าย พูดจาไม่ดี หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นได้ ซึ่งอาจทำให้คุณเป็นที่รังเกียจในสังคมหรือหมู่เพื่อนฝูงที่ห้อมล้อมตัวคุณอยู่ได้ และยังสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นอย่างเช่น เวลาที่เกิดอาการมึนเมาแล้วไปขับรถ หรือการเมาแล้วขับ อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยอาจจะไม่มีสติในการขับรถ แล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นรวมไปถึงชีวิตของอีกหลายหลายคนที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วต้องมาพบเจอกับคนที่มีอาการเมาหรือไม่มีสติควบคุมตัวเองและรถที่ขับได้ สร้างความสูญเสียในหลายด้านหากคุณไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

โดยเลือกที่จะดื่มเหล้าจนเมาแล้วยังดันทุรังขับรถอีก ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในข่าวหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์ หรือตามท้องถนน ยิ่งในช่วงเทศกาลที่มีการสังสรรค์ดื่มเหล้าพบปะกันระหว่างญาติสนิทมิตรสหาย อย่างเช่นวันปีใหม่ ออกพรรษา สงกรานต์ หรือวันหยุดยาว ก็มีสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนหรือเมาแล้วขับเพิ่มมากขึ้นทุกปี สิ่งเหล่านี้ก็บ่งชี้ให้เห็นถึงโทษของเหล้าที่มีทั้งต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่นได้

บทความแนะนำ

Scroll Up