ทานแคลเซียมสุขภาพ สุขภาพกาย 

แคลเซียม มีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้าง

แคลเซียม เป็นสารอาหารอีก 1 ชนิดที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้เพราะเป็นตัวเสริมสร้างให้การเจริญเติบโตของร่างกายนั้นทำได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องกระดูกฟันและส่วนต่าง ๆในร่างกาย ที่แคลเซียมจะช่วยเสริมสร้างให้สิ่งเหล่านั้นแข็งแรงและเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

 

แคลเซียม

หากผู้ใดที่ขาดสารอาหารจากแคลเซียมอาจทำให้ร่างกายหยุดการเจริญเติบโตหรือการเจริญเติบโตทำได้ไม่เต็มที่ เสริมแคลเซียมไม่ได้จำเป็นต่ออวัยวะอย่างกระดูกและฟันเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต่ออวัยวะต่างๆในร่างกาย แคลเซียมนั้นสามารถหาได้จากอาหารหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น นม เนื้อสัตว์ หรือผักชนิดต่างๆ

โดยปริมาณแคลเซียม ที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันจะแตกต่างกันตามช่วงอายุซึ่งซึ่งมีอายุผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีควรบริโภคแคลเซียมต่อวันในปริมาณประมาณ 800 มิลลิกรัมต่อวันส่วนบุคคลที่มีอายุมากกว่า 50 ปีควรบริโภคแคลเซียมมากขึ้นประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน เนื่องจากแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างให้กระดูกและฟัน รวมไปถึงอวัยวะต่างๆของผู้ที่มีวัยที่สูงขึ้นนั้นแข็งแรง ไม่เกิดเป็นโรคกระดูกพรุน โรคต่างๆที่เกี่ยวกับกระดูก หรือกระดูกแตกหักง่าย ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายกับผู้ที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

ประโยชน์ของ แคลเซียม มีดังต่อไปนี้

ประโยชน์ของ แคลเซียม

  • แคลเซียมช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยในการพัฒนาการของกระดูกและฟันและอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะในวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุ โดยในวัยเด็กนั้นจะทำให้กระดูกเติบโตเจริญแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วหากได้รับแคลเซียมที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันซึ่งจะทำให้กระดูกแข็งแรงและการยืดของกระดูกนั้นทำได้ดี ในวัยผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมากขึ้น แคลเซียมถือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยเสริมสร้างให้กระดูกของผู้สูงอายุแข็งแรง ซึ่งในวัยที่มีอายุมากขึ้นจะทำให้โรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการขาดแคลเซียมนั้นขึ้น เกิดได้ยากดูเฉพาะผู้ที่ได้รับสารอาหารสำคัญอย่างแคลเซียมที่เพียงพอ ซึ่งโครงสร้างต่างๆทั้งกระดูกและฟันและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายจะมีความแข็งแรงมาก
  • ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายคนคิดว่าการสร้างกล้ามเนื้ออาจเกิดจากสารอาหารอย่างโปรตีนเพียงอย่างเดียว แต่แท้ที่จริงแล้ว แคลเซียมก็เป็นสารอาหารที่สำคัญที่ช่วยทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง และสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงการทำงานของระบบประสาทต่างๆทำงานได้ดีด้วย นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมการยืดตัวหดตัวของกล้ามเนื้อในร่างกาย ให้ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วและราบรื่น ป้องกันปัญหาอาการเส้นยึดหรือเส้นพลิกในจุดต่างของร่างกาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์
  • เป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นให้การทำงานของระบบอวัยวะสำคัญในร่างกายโดยเฉพาะสารที่อยู่ในแคลเซียมนั้นจะช่วยในการสร้างมวลกระดูกหมายที่เสียหายจากการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน แล้วยังทำงานควบคู่กันกับโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการป้องกันการสลายของมวลกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรง

โทษของแคลเซียม

โทษของแคลเซียม

แน่นอนว่าแคลเซียมเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายมาก แต่การนำสารอาหารที่มีประโยชน์ใดๆ ก็ตามเข้าสู่ร่างกาย หากเกินความจำเป็นหรือความพอดีของร่างกายแล้ว จะทำให้มีรูปต่างๆตามมาแทนที่จะได้รับประโยชน์จากสารอาหารเหล่านั้นอย่างเต็มที่ โทษของแคลเซียมที่ได้รับมากเกินไปนั้น จะทำให้มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเกิดโรคนิ่วไต

ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการตกค้างของแคลเซียมที่ไม่ได้ถูกการทำปฏิกิริยาจากกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย เพื่อนำแคลเซียมไปใช้ได้ทั้งหมดจึงทำให้เกิดสารตกค้างเป็นสารตกค้างในร่างกาย ซึ่งจะไปสะสมอยู่ในบริเวณไตจนอาจเป็นเกิดเป็นนิ่วในไตได้  และโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมากขึ้น หากได้รับแคลเซียมในปริมาณมากเกินความจำเป็นของร่างกาย อาจเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจวายได้

ดังนั้นการบริโภคแคลเซียมควรมีการคำนวณและทราบถึงปริมาณที่เหมาะสมของแคลเซียมที่จะพอดีต่อร่างกาย ซึ่งสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการรับประทานแคลเซียมให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เพื่อที่จะให้เกิดโทษต่อร่างกายแทนที่จะได้ประโยชน์จากสารอาหารที่มีประโยชน์ของแคลเซียมนั้นเอง

แคลเซียม ดีไหม

นอกจากนี้ควรมีการรับประทานสารอาหารและวิตามินต่างๆ ที่มีประโยชน์ควบคู่บริการกับรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม ดูจะเป็น วิตามิน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต หรือแร่ธาตุต่างๆ สารอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นสารอาหารที่จะทำงานและเสริมประสิทธิภาพในการดึงประโยชน์ของแคลเซียมไปใช้ในกระบวนการของร่างกายได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงได้หากใส่ใจสิ่งที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกับสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะหากขาดแคลเซียมอาจทำให้เกิดโรคต่างๆที่ร้ายแรงตามมาได้ จากที่ได้บอกมาแล้วในข้างต้นว่า

แคลเซียมเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย ดังนั้นจึงขาดไม่ได้ที่จะนำเข้าสู่ร่างกาย และหากต้องการให้แคลเซียมดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายได้อย่างรวดเร็วและไม่หลงเหลือสารตกค้างที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้นั้น ควรมีการรับประทานสารอาหารอย่างแคลเซียมในปริมาณที่พอเหมาะและในเวลาที่เหมาะสมเพื่อการดูดซึมที่เต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้เกียรติเยี่ยมทำปฏิกิริยากับร่างกายและได้ประโยชน์จากแคลเซียมมากที่สุด และอย่าลืมที่จะออกกำลังกายเพื่อระบบการเผาผลาญพลังงานและทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น

 

 

บทความแนะนำ

Scroll Up